Tin đơn vị thành viên

PVC-MS hạ thủy chân đế giàn Thỏ Trắng 3

PVC-MS hạ thủy chân đế giàn Thỏ Trắng 3

25/08/2016
Công ty PVC-PT tổ chức khóa học phần mềm Tekla Structures

Công ty PVC-PT tổ chức khóa học phần mềm Tekla Structures

23/08/2016
Hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng

19/08/2016
Công đoàn Tổng công ty PVC đến thăm gia đình bị hỏa hoạn tại Cà Mau

Công đoàn Tổng công ty PVC đến thăm gia đình bị hỏa hoạn tại Cà Mau

12/08/2016
PVC-PT tổ chức viếng đền thờ liệt sỹ Vũng Tàu

PVC-PT tổ chức viếng đền thờ liệt sỹ Vũng Tàu

28/07/2016
Đảng ủy PVC-IC tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đảng ủy PVC-IC tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

26/07/2016
PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

26/07/2016
PVC-IC kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ

PVC-IC kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ

26/07/2016
BCH Công đoàn PVC-PT thăm và tặng quà cho CBCNV tại công trường Thỏ Trắng 3

BCH Công đoàn PVC-PT thăm và tặng quà cho CBCNV tại công trường Thỏ Trắng 3

21/07/2016
PVC-PT nghiệm thu bàn giao công trình khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ cho Chủ đầu tư PV OIL

PVC-PT nghiệm thu bàn giao công trình khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ cho Chủ đầu tư PV OIL

19/07/2016
Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

07/07/2016
PVC-PT tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

PVC-PT tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

07/07/2016