Tin đơn vị thành viên

CÔNG ĐOÀN PVC-IC: CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG , XÂY DỰNG PVC-IC THÀNH THƯƠNG HIỆU MẠNH

CÔNG ĐOÀN PVC-IC: CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG , XÂY DỰNG PVC-IC THÀNH THƯƠNG HIỆU MẠNH

07/06/2015
PVC-PT khởi công hạng mục quan trọng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

PVC-PT khởi công hạng mục quan trọng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

25/05/2015
Tổng kết phong trào thi đua Dự án sửa chữa và nâng cấp công trình P5, P6

Tổng kết phong trào thi đua Dự án sửa chữa và nâng cấp công trình P5, P6

25/05/2015
PVC-MS tổ chức giải Việt dã “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” lần 5

PVC-MS tổ chức giải Việt dã “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” lần 5

18/05/2015
PVC-MS hoàn thành giai đoạn 1 đấu nối giàn Thái Bình

PVC-MS hoàn thành giai đoạn 1 đấu nối giàn Thái Bình

12/05/2015
PVC-MS đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

PVC-MS đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

11/05/2015
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-MS năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-MS năm 2015

25/04/2015
PVC-MS đứng thứ 211/500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

PVC-MS đứng thứ 211/500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

24/04/2015
PXT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PXT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

24/04/2015
Kỷ niệm 1.000.000 giờ lao động an toàn Dự án Thiên Ưng

Kỷ niệm 1.000.000 giờ lao động an toàn Dự án Thiên Ưng

19/04/2015
PVC- MS thực hiện tốt chính sách lao động

PVC- MS thực hiện tốt chính sách lao động

18/04/2015
Công đoàn PVC-MS phát động thi đua hoàn thành giai đoạn I phần chế tạo lắp dựng 02 Panel khối chân đế Giàn Thỏ trắng 2

Công đoàn PVC-MS phát động thi đua hoàn thành giai đoạn I phần chế tạo lắp dựng 02 Panel khối chân đế Giàn Thỏ trắng 2

15/04/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20    >    >>