Tin chuyên ngành

NMNĐ Thái Bình 2 khẩn trương rà soát tiến đô sớm phát điện thương mại quý I năm 2023.

NMNĐ Thái Bình 2 khẩn trương rà soát tiến đô sớm phát điện thương mại quý I năm 2023.

27/02/2023
PetroCons nỗ lực vượt khó đưa nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 “về đích” an toàn

PetroCons nỗ lực vượt khó đưa nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 “về đích” an toàn

27/11/2022
Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp

25/10/2022
PTSC, VSP, PETROCONs sẽ thành lập tổ hợp phát triển chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

PTSC, VSP, PETROCONs sẽ thành lập tổ hợp phát triển chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

19/10/2022
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành an toàn, hiệu quả

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành an toàn, hiệu quả

10/03/2015
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công kho than

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công kho than

06/01/2015
Nhà máy Thủy điện Hủa Na vượt 680 triệu kWh điện thương phẩm

Nhà máy Thủy điện Hủa Na vượt 680 triệu kWh điện thương phẩm

17/12/2014
Hạ thủy khối thượng tầng giàn khai thác Sư Tử Nâu

Hạ thủy khối thượng tầng giàn khai thác Sư Tử Nâu

22/08/2014
Tiềm năng dầu khí trũng An Châu - Đông Bắc bộ

Tiềm năng dầu khí trũng An Châu - Đông Bắc bộ

13/08/2014
Bộ Công Thương gỡ khó cho xơ sợi Dầu khí

Bộ Công Thương gỡ khó cho xơ sợi Dầu khí

08/08/2014
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Tổ máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đạt công suất tối đa

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Tổ máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam đạt công suất tối đa

08/08/2014
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14