Tin chuyên ngành

Thủ tướng:

Thủ tướng: "Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm"

03/03/2024 Luupv
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm", phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiến cùng, theo kịp và vươn lên, tăng tốc phát triển.
NMNĐ Thái Bình 2 khẩn trương rà soát tiến đô sớm phát điện thương mại quý I năm 2023.

NMNĐ Thái Bình 2 khẩn trương rà soát tiến đô sớm phát điện thương mại quý I năm 2023.

27/02/2023
PetroCons nỗ lực vượt khó đưa nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 “về đích” an toàn

PetroCons nỗ lực vượt khó đưa nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 “về đích” an toàn

27/11/2022
Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp

Đảng uỷ PETROCONs- đơn vị tiên phong triển khai Kết luận của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp

25/10/2022
PTSC, VSP, PETROCONs sẽ thành lập tổ hợp phát triển chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

PTSC, VSP, PETROCONs sẽ thành lập tổ hợp phát triển chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

19/10/2022
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành an toàn, hiệu quả

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành an toàn, hiệu quả

10/03/2015
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công kho than

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công kho than

06/01/2015
Nhà máy Thủy điện Hủa Na vượt 680 triệu kWh điện thương phẩm

Nhà máy Thủy điện Hủa Na vượt 680 triệu kWh điện thương phẩm

17/12/2014
Hạ thủy khối thượng tầng giàn khai thác Sư Tử Nâu

Hạ thủy khối thượng tầng giàn khai thác Sư Tử Nâu

22/08/2014
Tiềm năng dầu khí trũng An Châu - Đông Bắc bộ

Tiềm năng dầu khí trũng An Châu - Đông Bắc bộ

13/08/2014
Bộ Công Thương gỡ khó cho xơ sợi Dầu khí

Bộ Công Thương gỡ khó cho xơ sợi Dầu khí

08/08/2014
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14