Tin đơn vị thành viên

DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

28/04/2023
DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

14/12/2022
PetroCons Đông Đô bàn giao công trình xây dựng Trạm biến áp 110KV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

PetroCons Đông Đô bàn giao công trình xây dựng Trạm biến áp 110KV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

08/10/2022
Dự án Chân đế JA&KA Gallaf -Giai đoạn 3 của Nhà thầu PVC-MS đã Roll up thành công 02 Panel đầu tiên.

Dự án Chân đế JA&KA Gallaf -Giai đoạn 3 của Nhà thầu PVC-MS đã Roll up thành công 02 Panel đầu tiên.

16/09/2022
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    >    >>