Tin đơn vị thành viên

DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

DOBC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

14/12/2022
PetroCons Đông Đô bàn giao công trình xây dựng Trạm biến áp 110KV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

PetroCons Đông Đô bàn giao công trình xây dựng Trạm biến áp 110KV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

08/10/2022
Dự án Chân đế JA&KA Gallaf -Giai đoạn 3 của Nhà thầu PVC-MS đã Roll up thành công 02 Panel đầu tiên.

Dự án Chân đế JA&KA Gallaf -Giai đoạn 3 của Nhà thầu PVC-MS đã Roll up thành công 02 Panel đầu tiên.

16/09/2022
DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/06/2018
DOBC triển khai Dự án Cảng nhập nguyên liệu Nhà máy Đạm Cà Mau

DOBC triển khai Dự án Cảng nhập nguyên liệu Nhà máy Đạm Cà Mau

14/03/2018
DOBC tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

DOBC tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

08/03/2018