Tin Tổng công ty

Công đoàn PETROCONs tổ chức

Công đoàn PETROCONs tổ chức "Xuân nghĩa tình Dầu khí - Tết ấm áp, sẻ chia" cho người lao động khu vực phía Nam

01/02/2024
PETROCONs tổ chức Hội Nghị người lao động năm 2024

PETROCONs tổ chức Hội Nghị người lao động năm 2024

01/02/2024
PETROCONs tập huấn nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp

PETROCONs tập huấn nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp

16/01/2024
PetroCons tổ chức khóa học về Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

PetroCons tổ chức khóa học về Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

13/01/2024
PETROCONs có Tổng Giám đốc mới

PETROCONs có Tổng Giám đốc mới

05/01/2024
PETROCONS tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

PETROCONS tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

04/01/2024
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    >    >>