Tin đơn vị thành viên

PVC-IC khẩn trương thi công móng và tầng hầm khu phức hợp TM-DV và căn hộ PVC-IC DIAMOND

PVC-IC khẩn trương thi công móng và tầng hầm khu phức hợp TM-DV và căn hộ PVC-IC DIAMOND

26/05/2016
PVC-PT tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

PVC-PT tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

24/05/2016
PVC-MS tổ chức giải việt dã truyền thống lần thứ 6 năm 2016

PVC-MS tổ chức giải việt dã truyền thống lần thứ 6 năm 2016

16/05/2016
PVC-MS bàn giao nhà tình thương tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PVC-MS bàn giao nhà tình thương tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

11/05/2016
Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC thăm và làm việc tại PVC-MS

Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC thăm và làm việc tại PVC-MS

04/05/2016
PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016
PXT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

PXT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

27/04/2016
Đại hội cổ đông thường niên PVC-IC 2016 thông qua tỷ lệ chia cổ tức 7%

Đại hội cổ đông thường niên PVC-IC 2016 thông qua tỷ lệ chia cổ tức 7%

27/04/2016
PVC – Bình Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

PVC – Bình Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

27/04/2016
PVC-PT thi công dự án khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ

PVC-PT thi công dự án khu bồn chứa xăng dầu Phú Thọ

14/04/2016
Lắp dựng vỏ máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Lắp dựng vỏ máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

12/04/2016
PVC-PT phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất hoàn thành thi công lắp đặt tuyến ống cấp và thải nước làm mát - Dự án NMNĐ Thái Bình 2

PVC-PT phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất hoàn thành thi công lắp đặt tuyến ống cấp và thải nước làm mát - Dự án NMNĐ Thái Bình 2

08/04/2016