Tin đơn vị thành viên

DOBC triển khai Dự án Cảng nhập nguyên liệu Nhà máy Đạm Cà Mau

Chiều ngày 14/3, tại Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) - Công ty Cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội (HAWAPRO) đã ký kết hợp đồng gói thầu số 03 “Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và chạy thử” thuộc Dự án Cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Bài viết liên quan