Tin đơn vị thành viên

Lễ sơ kết phong trào thi đua hoàn thành giai đoạn 1 và phát động thi đua hoàn thành gói thầu SMP 1B Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Lễ sơ kết phong trào thi đua hoàn thành giai đoạn 1 và phát động thi đua hoàn thành gói thầu SMP 1B Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

10/01/2016
Khởi công Block giàn nhà ở dự án giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Khởi công Block giàn nhà ở dự án giàn nhà ở Sư Tử Trắng

05/01/2016
PXT tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 2015, triển khai kế hoạch 2016 và Hội nghị người lao động năm 2016

PXT tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 2015, triển khai kế hoạch 2016 và Hội nghị người lao động năm 2016

18/12/2015
PVC-MS tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và Hội nghị người lao động năm 2016

PVC-MS tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và Hội nghị người lao động năm 2016

18/12/2015
PVC-IC: Năm 2015 đạt doanh thu hơn 1.162 tỷ đồng, vượt 2,8% kế hoạch

PVC-IC: Năm 2015 đạt doanh thu hơn 1.162 tỷ đồng, vượt 2,8% kế hoạch

17/12/2015
PVC Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015

PVC Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015

11/12/2015
PVC-IC: Nỗ lực đưa âu tàu Rạch Chanh về đích đúng tiến độ

PVC-IC: Nỗ lực đưa âu tàu Rạch Chanh về đích đúng tiến độ

07/12/2015
Dựng thành công sàn Sub-Cellar Deck dự án chế tạo giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Dựng thành công sàn Sub-Cellar Deck dự án chế tạo giàn nhà ở Sư Tử Trắng

25/11/2015
PVC-IC thực hiện công tác An sinh xã hội tại Phú Thọ và Nam Định

PVC-IC thực hiện công tác An sinh xã hội tại Phú Thọ và Nam Định

20/11/2015
Khởi công giàn đầu giếng RC9

Khởi công giàn đầu giếng RC9

20/11/2015
PVC-IC hoàn thành đúng kế hoạch móng turbine tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2

PVC-IC hoàn thành đúng kế hoạch móng turbine tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2

09/11/2015
PVC-IC tổ chức khóa học Hội nhập tái cơ cấu, quản trị thay đổi và quản trị thực hành

PVC-IC tổ chức khóa học Hội nhập tái cơ cấu, quản trị thay đổi và quản trị thực hành

09/11/2015