Tin đơn vị thành viên

Công đoàn PVC-PT tổ chức thành công đại hội đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn PVC-PT tổ chức thành công đại hội đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

28/08/2017
Đại hội Công đoàn bộ phận PVC-MS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn bộ phận PVC-MS nhiệm kỳ 2018-2023

30/06/2017
Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PVC-MS lần 2 nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PVC-MS lần 2 nhiệm kỳ 2017-2022

20/04/2017
Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức về nguồn

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức về nguồn

30/03/2017
Hoạt động đoàn Thanh niên PVC-MS chào mừng Tháng Thanh niên 2017

Hoạt động đoàn Thanh niên PVC-MS chào mừng Tháng Thanh niên 2017

30/03/2017
PVC Bình Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

PVC Bình Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

27/03/2017
Thanh niên PVC hành động vì môi trường biển

Thanh niên PVC hành động vì môi trường biển

13/03/2017
PVC Bình Sơn tổ chức chương trình

PVC Bình Sơn tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái - Xuân yêu thương 2017"

15/01/2017
PVC-MS tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017

PVC-MS tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017

22/12/2016
PVC-PT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

PVC-PT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

22/12/2016
PVC-IC thi công Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ dược phẩm - công nghệ sinh học

PVC-IC thi công Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ dược phẩm - công nghệ sinh học

21/12/2016
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    >    >>