Tin đơn vị thành viên

Đảng bộ PVC-MS chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Vừa qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã triển khai thực hiện và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, thời gian tổ chức Đại hội cơ sở từ ngày 12/8/2022 đến 25/8/2022.

 

CQ-2.JPG

Chi bộ Cơ quan 2 được chọn làm Đại hội điểm tại Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ PVC-MS có tổng số 131 đảng viên, trong đó 125 đảng viên chính thức, 06 đảng viên dự bị, được sinh hoạt tại 9 Chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các Chi bộ tổ chức đại hội được hiệu quả, Đảng ủy PVC-MS đã tổ chức hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, cách thức tiến hành đại hội; phân công các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng ủy tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 

anh-Hung.JPG

 

Đ/c Đinh Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy PVC-MS, thay mặt Đảng uỷ dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ

 

Đảng ủy PVC-MS đã chọn Chi bộ Cơ quan 1, Chi bộ Cơ quan 2 tổ chức đại hội điểm vào ngày 12/8/2022, mời đại diện Cấp ủy của các Chi bộ khác trực thuộc Đảng bộ Công ty tham dự để học tập, rút kinh nghiệm. Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Cảng tổ chức Đại hội vào ngày 25/8/2022, là Chi bộ tổ chức đại hội cuối cùng trong đợt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

 

IMG_2966.JPG

 

Sau đại hội điểm, Ban thường vụ Đảng ủy PVC-MS đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời để các Chi bộ trực thuộc còn lại tổ chức đại hội đạt hiệu quả tốt hơn.

 

Qua tổng kết, đánh giá, tất cả các Chi bộ đều tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025 trên tinh thần nghiêm túc, thực hiện đúng Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn của đảng bộ cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy PVC-MS. Bám sát từng nhiệm vụ chính trị được giao trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, các Chi bộ tiến hành bầu Ban chấp hành, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới 2022-2025.

 

CQ-5.JPG

Chi bộ cơ quan 5 chụp ảnh lưu niệm với Thường vụ Đảng ủy Công ty

 

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng bộ PVC-MS đã phát huy tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trên nguyên tắc kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các Cấp ủy, tổ chức đảng. Thông qua đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết trong đội ngũ đảng viên với Đảng.

 

PVC-MS

 

Bài viết liên quan