Tin đơn vị thành viên

PVC-PT tổ chức đào tạo, tập huấn phần mềm quản lý tiến độ Primavera

PVC-PT tổ chức đào tạo, tập huấn phần mềm quản lý tiến độ Primavera

28/09/2016
PVC-PT sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm 2016

PVC-PT sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm 2016

26/09/2016
PVC-PT tổ chức Đêm hội trăng rằm và vinh danh học sinh giỏi

PVC-PT tổ chức Đêm hội trăng rằm và vinh danh học sinh giỏi

15/09/2016
Đêm hội trăng rằm PVC-MS năm 2016

Đêm hội trăng rằm PVC-MS năm 2016

14/09/2016
PVC-MS tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016

PVC-MS tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016

10/09/2016
PXT tổ chức giải bóng đá truyền thống tranh cúp PVC-PT lần thứ IV

PXT tổ chức giải bóng đá truyền thống tranh cúp PVC-PT lần thứ IV

28/08/2016
PVC-MS hạ thủy chân đế giàn Thỏ Trắng 3

PVC-MS hạ thủy chân đế giàn Thỏ Trắng 3

25/08/2016
Công ty PVC-PT tổ chức khóa học phần mềm Tekla Structures

Công ty PVC-PT tổ chức khóa học phần mềm Tekla Structures

23/08/2016
Hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng

19/08/2016
Công đoàn Tổng công ty PVC đến thăm gia đình bị hỏa hoạn tại Cà Mau

Công đoàn Tổng công ty PVC đến thăm gia đình bị hỏa hoạn tại Cà Mau

12/08/2016
PVC-PT tổ chức viếng đền thờ liệt sỹ Vũng Tàu

PVC-PT tổ chức viếng đền thờ liệt sỹ Vũng Tàu

28/07/2016
Đảng ủy PVC-IC tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đảng ủy PVC-IC tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

26/07/2016