Tin đơn vị thành viên

PVC-PT hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

PVC-PT hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

20/10/2017
Trung thu yêu thương tại tịnh xá Ngọc Đức

Trung thu yêu thương tại tịnh xá Ngọc Đức

02/10/2017
PVC-PT tổng kết rút kinh nghiệm đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

PVC-PT tổng kết rút kinh nghiệm đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

12/09/2017
PVC-PT bảo đảm tiến độ bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

PVC-PT bảo đảm tiến độ bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

29/08/2017
Công đoàn PVC-PT tổ chức thành công đại hội đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn PVC-PT tổ chức thành công đại hội đại biểu khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023

28/08/2017
Đại hội Công đoàn bộ phận PVC-MS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn bộ phận PVC-MS nhiệm kỳ 2018-2023

30/06/2017
Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PVC-MS lần 2 nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh PVC-MS lần 2 nhiệm kỳ 2017-2022

20/04/2017
Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức về nguồn

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức về nguồn

30/03/2017
Hoạt động đoàn Thanh niên PVC-MS chào mừng Tháng Thanh niên 2017

Hoạt động đoàn Thanh niên PVC-MS chào mừng Tháng Thanh niên 2017

30/03/2017
PVC Bình Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

PVC Bình Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019

27/03/2017
Thanh niên PVC hành động vì môi trường biển

Thanh niên PVC hành động vì môi trường biển

13/03/2017
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    >    >>