Tin đơn vị thành viên

Ngày đầu làm chân đế giàn khoan

Ngày đầu làm chân đế giàn khoan

24/09/2013
McPECOM chính thức trở thành đối tác chiến lược với PVC-MS

McPECOM chính thức trở thành đối tác chiến lược với PVC-MS

18/09/2013
PVC-MS khẩn trương thực hiện các dự án của ngành Dầu khí

PVC-MS khẩn trương thực hiện các dự án của ngành Dầu khí

12/07/2013
PVC-ME ra mắt Công ty TNHH một thành viên Cơ khí PVC-ME1

PVC-ME ra mắt Công ty TNHH một thành viên Cơ khí PVC-ME1

02/06/2010
PVC-MS khởi công Topside BK 17

PVC-MS khởi công Topside BK 17

02/06/2010
PVC-PT Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 của BCH TW Đảng

PVC-PT Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 của BCH TW Đảng

02/06/2010
PVC-MT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

PVC-MT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

02/06/2010
PVC-MS thông báo niêm yết cổ phiếu PXS trên SDGCK TPHCM

PVC-MS thông báo niêm yết cổ phiếu PXS trên SDGCK TPHCM

28/05/2010
PVX: Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

PVX: Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

13/05/2010
PVC-MS thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán

PVC-MS thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán

08/05/2010
PVC - IC chốt danh sách cổ đông

PVC - IC chốt danh sách cổ đông

06/05/2010
PVC-PT THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỔ PHIẾU

PVC-PT THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỔ PHIẾU

30/04/2010