Tin đơn vị thành viên

Lãnh đạo Tổng công ty PVC thăm và chúc tết tại PVC-PT

Lãnh đạo Tổng công ty PVC thăm và chúc tết tại PVC-PT

26/02/2015
Lãnh đạo PVC gặp mặt đầu xuân và chúc tết CBCNV PVC-IC

Lãnh đạo PVC gặp mặt đầu xuân và chúc tết CBCNV PVC-IC

26/02/2015
Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí Lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí Lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

07/02/2015
Đảng bộ PVC-MS: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ PVC-MS: Dấu ấn một nhiệm kỳ

03/02/2015
PVC-MS khởi công Block nhà ở giàn Thiên Ưng

PVC-MS khởi công Block nhà ở giàn Thiên Ưng

18/01/2015
Dựng thành công Pannel Row 2 part 2 chân đế Thiên Ưng

Dựng thành công Pannel Row 2 part 2 chân đế Thiên Ưng

13/01/2015
PVC-PT GIÀNH CÚP VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ PVC-MS MỞ RỘNG NĂM 2015

PVC-PT GIÀNH CÚP VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ PVC-MS MỞ RỘNG NĂM 2015

02/01/2015
PVC-MS áp dụng công nghệ hàn TIG-FCAW-SAW tự động và bán tự động

PVC-MS áp dụng công nghệ hàn TIG-FCAW-SAW tự động và bán tự động

30/12/2014
PVC-IC: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

PVC-IC: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

30/12/2014
PVC-MS tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ Thiết kế hệ thống công nghệ

PVC-MS tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ Thiết kế hệ thống công nghệ

15/12/2014
PVC-MS tham gia triển lãm quốc tế công nghệ xây dựng VIETCONSTECH 2014

PVC-MS tham gia triển lãm quốc tế công nghệ xây dựng VIETCONSTECH 2014

10/12/2014
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

07/12/2014