Tin đơn vị thành viên

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/06/2018
DOBC triển khai Dự án Cảng nhập nguyên liệu Nhà máy Đạm Cà Mau

DOBC triển khai Dự án Cảng nhập nguyên liệu Nhà máy Đạm Cà Mau

14/03/2018
DOBC tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

DOBC tổ chức gặp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

08/03/2018
DOBC tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty

DOBC tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty

05/03/2018
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện phát triển Dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện phát triển Dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam

13/12/2017
Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 20/10

Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 20/10

24/10/2017
Ban nữ công PVC-MS tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật

Ban nữ công PVC-MS tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật

21/10/2017
PVC-PT hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

PVC-PT hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

20/10/2017
Trung thu yêu thương tại tịnh xá Ngọc Đức

Trung thu yêu thương tại tịnh xá Ngọc Đức

02/10/2017
PVC-PT tổng kết rút kinh nghiệm đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

PVC-PT tổng kết rút kinh nghiệm đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

12/09/2017
PVC-PT bảo đảm tiến độ bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

PVC-PT bảo đảm tiến độ bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau

29/08/2017
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    >    >>