Tin đơn vị thành viên

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) - Mã cổ phiếu PXS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Văn phòng PVC-MS, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội về phía Công ty mẹ là Cổ đông chi phối - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) đã ủy quyền cho những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội là Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT PVC-MS và Ông Đinh Văn Tân – Ủy viên HĐQT PVC-MS.

 

Về phía đối tác chiến lược, Cổ đông lớn - Công ty Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. đã ủy quyền cho Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT PVC-MS tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

 

Về phía PVC-MS có các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty; ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo từ các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty PetroCons và số cổ đông của Công ty tham dự Đại hội chiếm 62,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-MS.

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Đại hội đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và xem xét 07 nội dung bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ông Đinh Văn Tân – Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

 

Báo cáo tại Đại hội, đại diện lãnh đạo PVC-MS cho biết: Năm 2022 tình hình hoạt động SXKD của PVC-MS gặp nhiều khó khăn. Trong năm, Công ty tập trung thực hiện các phần việc chuyển tiếp của Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn – Gói thầu A2, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 với sản lượng không còn nhiều, chủ yếu là công tác hoàn thiện và bào giao. Tháng 5/2022, đơn vị triển khai thêm được Gói thầu thi công 02 chân đế JA&KA thuộc Dự án phát triển mỏ Gallaf-3, tuy nhiên sản lượng cũng không đáng kể. Các công việc tiềm năng khác, đơn vị đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm bị dừng/giãn tiến độ triển khai, nguồn công việc rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu SXKD, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của PVC-MS.

 

Mặc dù, chưa hoàn thành được kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên PVC-MS đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt việc thi công tốt, vượt tiến độ và hoàn thành bàn giao thành công công tác chạy thử Gói thầu A2 – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn được Chủ đầu tư đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, PVC-MS đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và có những đóng góp không nhỏ tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 trong các mốc đốt lửa, đốt dầu và hòa lưới điện thành công các tổ máy phục vụ cho mục tiêu phát điện thương mại.

 

Ông Phan Khắc Mẫn – Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

 

Năm 2023, trên cơ sở đánh giá tình hình và các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD của PVC-MS, đơn vị đặt ra mục tiêu kế hoạch năm 2023 với giá trị sản lượng: 1.155 tỷ đồng, doanh thu 1.015 tỷ đồng, nộp NSNN 20,5 tỷ đồng. Cùng với đó, PVC-MS sẽ tập trung để hoàn thành tốt và bàn giao thành công Dự án NMNĐ Thái Bình 2; Gói thầu thi công 02 chân đế Gallaf-3; Tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng bộ máy, năng lực quản lý kỹ thuật, thiết kế, quản lý dự án và chuẩn bị các điều kiện nguồn lực tốt nhất sẵn sàng cho việc triển khai thi công Dự án Topside Đại Hùng Phase 3 và các dự án mới khác đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả; Tập trung công tác hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi vốn và đẩy mạnh công tác tiếp thị chào thầu tìm kiếm các công việc mới nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đề ra.

 

Các cổ đông trao đổi tại Đại hội

 

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PVC-MS trao đổi thảo luận các nội dung đã được trình bày tại Đại hội. Phần lớn các ý kiến xoay quanh tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án, định hướng phát triển của PVC-MS trong thời gian tới… đã được Đoàn Chủ tịch trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi từ các cổ đông tham dự Đại hội.

 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã thống nhất biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo/tờ trình. Tại Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Minh Hải - Thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung Ông Trần Minh Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), trúng cử vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT PVC-MS nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các cổ đông và Ban Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm

 

Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc đánh giá, cùng với sự thấu hiểu và chia sẻ từ các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện được niềm tin từ các quý cổ đông vào sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo của PVC-MS.

Theo PVC-MS

Bài viết liên quan