Tin Tổng công ty

PVC chuyển giao 06 cơ sở Đoàn

PVC chuyển giao 06 cơ sở Đoàn

12/08/2014
Tuổi trẻ PVC triển khai hiệu quả  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014

Tuổi trẻ PVC triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014

05/08/2014
PVC: Trong khó khăn vẫn quan tâm người lao động

PVC: Trong khó khăn vẫn quan tâm người lao động

01/08/2014
PVC ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

PVC ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

23/07/2014
PVC tổ chức Hội thảo về Công tác đấu thầu năm 2014

PVC tổ chức Hội thảo về Công tác đấu thầu năm 2014

08/07/2014
PVC tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

PVC tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

07/07/2014
Chính phủ bảo lãnh vay cho dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

Chính phủ bảo lãnh vay cho dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2

24/06/2014
Hiến máu nhân đạo - nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Xây lắp Dầu khí

Hiến máu nhân đạo - nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Xây lắp Dầu khí

23/06/2014
PVN và PVC phối hợp tổ chức khoá học “Kỹ năng quản trị  dòng tiền trong doanh nghiệp xây lắp”

PVN và PVC phối hợp tổ chức khoá học “Kỹ năng quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp xây lắp”

11/06/2014
PVC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

PVC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

09/06/2014
Dự án NMNĐ Thái Bình 2: PVC và EIC-VINACONTROL ký hợp đồng giám định vật tư thiết bị nhập khẩu

Dự án NMNĐ Thái Bình 2: PVC và EIC-VINACONTROL ký hợp đồng giám định vật tư thiết bị nhập khẩu

07/06/2014
Đảng bộ PVC chuyển giao 8 tổ chức đảng về Đảng bộ TP Hà Nội

Đảng bộ PVC chuyển giao 8 tổ chức đảng về Đảng bộ TP Hà Nội

06/06/2014
<<    <    2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    >    >>