Tin Tổng công ty

Đảng bộ PVC: “Cơ thể chúng ta đã khỏe hơn”

Đảng bộ PVC: “Cơ thể chúng ta đã khỏe hơn”

20/05/2015
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam lần thứ XI

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam lần thứ XI

19/05/2015
Đảng bộ PVC vượt qua thách thức, phát triển bền vững

Đảng bộ PVC vượt qua thách thức, phát triển bền vững

19/05/2015
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2: Lắp đặt bao hơi tổ máy số 2

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2: Lắp đặt bao hơi tổ máy số 2

18/05/2015
Tháng 5 trên những công trình trọng điểm của PVC

Tháng 5 trên những công trình trọng điểm của PVC

18/05/2015
PVC phát động thi đua trên công trường San lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau

PVC phát động thi đua trên công trường San lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau

15/05/2015
PVC tham gia xây dựng âu tàu Rạch Chanh

PVC tham gia xây dựng âu tàu Rạch Chanh

14/05/2015
Đoàn TN PVC tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ PVN

Đoàn TN PVC tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ PVN

11/05/2015
PVC bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư

PVC bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư

11/05/2015
Đoàn Công tác Hội DKVN và Công đoàn DKVN làm việc tại PVC

Đoàn Công tác Hội DKVN và Công đoàn DKVN làm việc tại PVC

07/05/2015
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2015

Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2015

27/04/2015
Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty PVC: Xác định rõ vai trò của Đảng bộ công ty Mẹ

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty PVC: Xác định rõ vai trò của Đảng bộ công ty Mẹ

22/04/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20    >    >>