Tin chuyên ngành

Việt - Nga ký nhiều văn kiện hợp tác dầu khí

Việt - Nga ký nhiều văn kiện hợp tác dầu khí

13/11/2013
Thủ tướng ủng hộ Nga khai thác dầu khí ở Việt Nam

Thủ tướng ủng hộ Nga khai thác dầu khí ở Việt Nam

12/11/2013
Nhà máy lọc dầu Dung Quất về đích sớm

Nhà máy lọc dầu Dung Quất về đích sớm

10/11/2013
Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu làm việc với các đơn vị phía Nam: Nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu làm việc với các đơn vị phía Nam: Nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

01/11/2013
PVEP chung sức vì sự nghiệp giáo dục trẻ em

PVEP chung sức vì sự nghiệp giáo dục trẻ em

30/10/2013
Xây nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II công suất 1.320 MW

Xây nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II công suất 1.320 MW

29/10/2013
Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận đã thu hút 4,7 tỉ USD

Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận đã thu hút 4,7 tỉ USD

24/10/2013
Hội thảo công tác tiêu thụ sản phẩm xăng dầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hội thảo công tác tiêu thụ sản phẩm xăng dầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

14/10/2013
Liên hợp lọc hóa dầu hơn 9 tỷ USD sắp khởi công

Liên hợp lọc hóa dầu hơn 9 tỷ USD sắp khởi công

08/10/2013
Chùm ảnh về đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chùm ảnh về đợt bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ

07/10/2013
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất diễn tập PCCC

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất diễn tập PCCC

07/10/2013
Pakistan sẽ tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí và điện lực

Pakistan sẽ tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí và điện lực

03/10/2013
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14