Tin Tập đoàn

Văn hóa Doanh nghiệp: Tái tạo văn hóa Petrovietnam

Văn hóa Doanh nghiệp: Tái tạo văn hóa Petrovietnam

29/11/2023 Luupv
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, vượt qua bao khó khăn, thử thách đã hình thành và phát triển văn hóa dầu khí riêng biệt, đầy bản sắc. Nhờ có truyền thống cốt cách Văn hóa Dầu khí và đề án Tái tạo Văn hóa Dầu khí trong giai đoạn mới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vị trí là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.
55 năm ngành Dầu khí Việt Nam: Hành trình của bản lĩnh và khát vọng

55 năm ngành Dầu khí Việt Nam: Hành trình của bản lĩnh và khát vọng

16/11/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện hiệu quả công tác Pháp chế trong doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện hiệu quả công tác Pháp chế trong doanh nghiệp

10/11/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp than nhập khẩu cho các Nhà máy Nhiệt điện

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp than nhập khẩu cho các Nhà máy Nhiệt điện

02/11/2016
NT2 về mốc trước 63 ngày, đạt mốc sản lượng 4,45 tỷ kWh

NT2 về mốc trước 63 ngày, đạt mốc sản lượng 4,45 tỷ kWh

02/11/2016
Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

02/11/2016
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “Tiếp lửa truyền thống” đến vùng cực Nam Tổ quốc

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “Tiếp lửa truyền thống” đến vùng cực Nam Tổ quốc

30/10/2016
Nâng tầm công tác truyền thông Tập đoàn

Nâng tầm công tác truyền thông Tập đoàn

23/10/2016
Tấm lòng của lao động Dầu khí đến với đồng bào nhân dân miền Trung bị Thiên tai

Tấm lòng của lao động Dầu khí đến với đồng bào nhân dân miền Trung bị Thiên tai

20/10/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra cho các tỉnh miền Trung

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra cho các tỉnh miền Trung

18/10/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dẫn đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam 2016

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dẫn đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam 2016

17/10/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng 2016

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng 2016

11/10/2016
Tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo

Tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo

06/10/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20    >    >>