Thông báo

PVX CBTT bất thường 24 giờ Về Bản án số 70/2023/KDTM-PT mà Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là nguyên đơn và bản án số 92/2023/KDTM-PT mà PETROCONs là bị đơn của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

Bài viết liên quan