Tin Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông báo vv Đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với vật tư máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Bài viết liên quan