Tin Tổng công ty

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 06/6/2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng đại diện các Ban: Ban Kinh tế Đầu tư, Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức & Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có ông Nguyễn Duy Quảng - Giám đốc Kiểm toán; Về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) có ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty,  ông Phan Tử Giang - Tổng giám đốc Tổng công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng ty, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng/VP Đảng ủy Tổng công ty cùng các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.

 

Ông Phạm Vũ Tuấn Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

Thay mặt ban lãnh đạo PETROCONs, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghiêm Quang Huy và Tổng giám đốc Tổng công ty Phan Tử Giang đã điểm lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PETROCONs trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Năm 2022, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, PETROCONs đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Đặc biệt việc hoàn thành các mốc thời gian đề ra trong công tác triển khai thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PETROCONs đã đưa dự án về đích đúng tiến độ, để kịp khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023.

 

Ông Nghiêm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT

 

Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

 

Ông Phan Tử Giang, Tổng giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của PetroCons

 

Trong phần thảo luận tại đại hội, đã có nhiều cổ đông đưa ra những câu hỏi trao đổi đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác quản trị đối với các công ty con; việc khắc phục và mong muốn của cổ đông được giao dịch trở lại hàng ngày trên sàn chứng khoán Upcom. Đáng ghi nhận là các ý kiến nêu lên đều mang tính xây dựng và bày tỏ sự quan tâm đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của PETROCONs. Thay mặt ban lãnh đạo PETROCONs, ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phan Tử Giang - Tổng giám đốc PETROCONs đã lần lượt trả lời thỏa đáng các câu hỏi mà cổ đông đưa ra.

 

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, của PetroCons trong năm 2022, với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” đoàn kết, tập trung dồn sức cho dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, PetroCons đã đề ra các mốc thời gian để đưa nhà máy về đích đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và Tập đoàn DKVN. Nhà máy đã được long trọng tổ chức Khánh thành vào ngày 27/4/2023 đúng thời điểm đất nước đang khó khăn về việc thiếu điện, tại buổi lễ cắt băng khánh thành Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Tổng thầu PetroCons. Ông Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh PetroCons trong năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên để đảm bảo ổn định phát triển thì trong thời gian tới PetrCons cần phải tập trung vào công tác tái cơ cấu, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu các nguồn việc mới. Đặc biệt ông Phạm Tiến Dũng cũng đánh giá cao tinh thần xây dựng của các cổ đông có mặt tại đại hội, tiếp thu những ý kiến, đề xuất quý báu đối với sự phát triển và đường hướng kinh doanh mới của PetroCons.

 

Ông Nguyễn Phương Nam,Trưởng Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

 

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trên với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

         Một số hình ảnh tại đại hội:

 

Ông Phạm Văn Khánh, Thành viên HĐQT Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát

 

Ông Chu Thanh Hải, Thành viên HĐQT thông qua nội dung chương trình và Quy chế Đại hội

 

Ông Trần Hải Bằng, Thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu

Phạm Văn Lưu -PetroCons

Bài viết liên quan