Tin Tổng công ty

PetroCons tổ chức khóa học về Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

Ngày 11/1/2024, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) đã triển khai khóa đào tạo về công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, đồng thời thông qua việc phổ biến các nội dung của “Sổ tay văn hóa PetroCons” cho CBCNV Công ty mẹ TCT; Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên phụ trách TT&VHDN của đơn vị thành viên.

Thực hiện Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn; thực hiện Nghị quyết số 908 - NQ/ĐU ngày 04/10/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác TT&VHDN; căn cứ Kế hoạch số 2095/KH-XLDK ngày 13/9/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch công tác Truyền thông và VHDN năm 2023 – 2024 và Quyết định số 241/QĐ-XLDK ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Sổ tay Văn hóa PetroCons.

 

Ảnh toàn khóa học

Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) phối hợp với Công ty Cổ phần đào tạo và công nghệ STEC tổ chức khóa học về công tác “Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp” để phổ biến cho CBCNV trong Tổng công ty nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng cơ bản và triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá Văn hóa Petrovietnam/Văn hóa PetroCons trong thời gian tới.

Tham dự khóa đào tạo, về phía Tổng công ty có Đ/c Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng ủy TCT; Giám đốc/Phó giám đốc các Ban điều hành Dự án/Chi nhánh và lãnh đạo các đơn vị thành viên của TCT, cùng CBCNV Tổng công ty mẹ. Về phía Công ty Cổ phần đào tạo và công nghệ STEC có Ông  Hoàng Văn Nam - Giám đốc Công ty; Bà Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên Đại học FPT ngành Quản trị truyền thông Đa phương tiện.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại khóa học

 

Phát biểu chỉ đạo tại khóa học đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã vô cùng vui mừng khi thấy không khí tham dự khóa học sôi nổi của các học viên và cách bài trí lớp học rất mới mẻ, hiện đại và phù hợp với VHDN, đồng chí đã đánh giá rõ vai trò của văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là sức mạnh nội sinh đối với sự phát triển bền vững của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đó là những nhân tố văn hóa được doanh nghiệp kiến tạo, chọn lọc, ứng dụng và biểu hiện trong mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nên bản sắc thương hiệu khác biệt của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vừa nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, vừa huy động được tổng lực mọi tiềm năng sáng tạo trong đơn vị, tạo ra động lực thu hút và giữ chân người tài gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng bày tỏ mong muốn các cán bộ, chuyên viên tham gia lớp tập huấn sẽ học tập thật tốt, triển khai hiệu quả công tác TT&VHDN tại Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

 

 

Bà Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên Đại học FPT ngành Quản trị truyền thông Đa phương tiện

Sau khi thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch về tái tạo văn hóa của Tập đoàn cùng Lãnh đạo của Tổng công ty PetroCons đã sớm hoạch định Tầm nhìn, Sứ mệnh nhằm định hướng chiến lược phát triển. Các  giá trị cốt lõi mà PetroCons theo đuổi đóng vai trò kim chỉ nam giúp Tổng Công ty định hình các giá trị văn hóa của PetroCons và là nền tảng để PetroCons xây dựng và phát triển các chính sách, quy trình hoạt động v.v. Tất cả những giá trị này cũng đã được cô đọng trong “Sổ tay văn hóa PetroCons”, được HĐQT Tổng công ty ban hành vào tháng 10/2023. Tại khóa học này đồng chí Phạm Văn Lưu – Phó trưởng Ban TCHC Petrocons, phụ trách Công tác TT&VHDN đã trình bày chi tiết nội dung của cuốn Sổ tay và phổ biến tới tới toàn thể CBCNV về việc triển khai thực hiện sổ tay Văn hóa Petrocons.

 

 

Đ/c Phạm Văn Lưu - Phó Trưởng ban TCHC, phụ trách bộ phận TT&VHDN , phổ biến Sổ tay văn hóa PetroCons tại khóa học

 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, văn hóa PetroCons mang tính đặc thù của ngành xây lắp dầu khí nhưng vẫn luôn cởi mở và hòa nhập với văn hóa. Thông qua khóa đào tạo này, CBCNV, người lao động PetroCons sẽ thấy được tầm quan trọng, vai trò của mình trong công tác xây dựng và lan tỏa VHDN, đồng thời tăng cường hiểu biết của người lao động về văn hóa PetroCons, tạo sự gắn kết hơn với nơi mình làm việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết.

 

Một số hình ảnh của khóa học

 

 

 

 

 

 

 

TT PetroCons

Bài viết liên quan