Tin Tổng công ty

PETROCONs tổ chức Hội Nghị người lao động năm 2024

Ngày 30/01, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2024.

 

Tham dự hội nghị, có Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Thị Thu Hường, Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng Ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát TCT; BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng ủy TCT; Giám đốc/Phó giám đốc các Ban điều hành Dự án/Chi nhánh của TCT; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng toàn thể CBCNV TCT tham dự tại các điểm cầu Hà Nội, Thái Bình và Hậu Giang.

 

 

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng đã báo cáo tình hình SXKD của Công ty mẹ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động: Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

 

 

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Công đoàn Công ty Mẹ Phạm Văn Lưu báo cáo hoạt động công tác Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện HĐLĐ, TƯLĐTT, Nội quy, các quy định, quy chế doanh nghiệp liên quan đến người lao động, các kiến nghị của người lao động. Năm 2023 Tổng công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do lỗ lũy kế từ giai đoạn trước để lại, đồng thời hạn chế về nguồn việc làm cũng như nguồn lực tài chính, con người, bên cạnh đó đời sống, việc làm của CBCNV tại nhiều đơn vị của TCT còn gặp khó khăn, tình trạng nợ lương, nợ BHXH, BHYT và giải quyết các chế độ khác cho người lao động ở một số đơn vị còn chưa được tháo gỡ, nhiều đơn vị trong TCT tiếp tục làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên Công đoàn cơ quan TCT cũng đã tích cực tổ chức/tham gia/vận động đoàn viên công đoàn duy trì và đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đã thể hiện rõ vai trò đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của NLĐ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phương hướng của công tác Công đoàn cơ quan TCT sẽ tập trung tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của NLĐ; Hoạt động công đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty mẹ TCT tại thời điểm cụ thể; Các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị phải gắn kết với nhau từ phương hướng đến các chương trình hoạt động cụ thể, tạo sức mạnh tập thể và lan tỏa trong tổ chức với 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

 

 

Hội nghị đã được nghe các kiến nghị của Công đoàn, Người lao động và đại biểu tham dự Hội nghị và được nghe Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Người sử dụng lao động trả lời các kiến nghị của cán bộ, công nhân viên tham dự Hội nghị.

 

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng đã thống nhất các nội dung trong các báo cáo đã được trình bày trong Hội nghị, nhấn mạnh lại một số ý kiến của Người lao động về chế độ lương, cần có đối thoại định kỳ để triển khai tại các Hội nghị tiếp theo, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Mẹ PetroCons nỗ lực trên mọi mặt công tác, vượt qua khó khăn hiện tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty giao góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết: 100% số đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết nhất trí nội dung bản dự thảo đã được đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Thư ký Hội nghị trình bày.

 

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đồng tuyên bố kết thúc Hội nghị. Hội nghị kết thúc hồi 11h30 ngày 30/01/2024.

Bài viết liên quan