Tin Tổng công ty

Liên danh nhà thầu VCAP-PetroCons trúng gói thầu 05: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt công trình nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) – Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

Liên danh nhà thầu VCAP-PetroCons trúng gói thầu 05: Thiết kế và cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt công trình nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) – Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí – Tổ máy 300 MW (Tổ máy S7) (bao gồm bảo hiểm xây lắp công trình), thuộc Dự án nâng cấp Hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Ngày 18/08/2023, Liên danh nhà thầu VCAP-Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) đã được Tổng công công ty Phát điện 1 phê duyệt trúng gói thầu 05: thiết kế và cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt công trình nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) – Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí – Tổ máy 300 MW (Tổ máy S7) (bao gồm bảo hiểm xây lắp công trình), thuộc Dự án nâng cấp Hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí với trị giá gói thầu là 106.499.624.600 đồng.

 

 

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

 

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng ngày 19/05/1961, công suất ban đầu của Nhà máy là 48 MW (gồm 4 tổ máy 12 MW), sau khi đầu tư mở rộng giai đoạn I (2002-2009) và giai đoạn II (2008-2011), tổng công suất của Nhà máy hiện nay là 630 MW, gồm 02 tổ máy nhiệt điện than: S7 (300MW) và S8 (330MW). 

Bài viết liên quan