Tin Tập đoàn

[Magazine] Xây dựng Petrovietnam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia: Điều kiện cần và đủ?

“Xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn Năng lượng hàng đầu của đất nước, khu vực; có vị trí và vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” là mục ...

 

Theo pvn.vn

Bài viết liên quan