Tin Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam công bố thông tin bất thường 24 giờ về QĐ số 228/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2023 của Chi cục THADS Cầu Giấy - TP Hà Nội về việc THA theo yêu cầu

Bài viết liên quan