Tin Tổng công ty

Thư chúc mừng của đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty gửi CBCNV, NLĐ nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (14/09/1983 - 14/09/2023)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (14/09/1983 - 14/09/2023), đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ Cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty. 

Thư chúc mừng 

Bài viết liên quan