Thông báo

PVX CBTT Bất thường 24 giờ Về Quyết định số 20/2023-QĐ-PT và bản án số 15/2023/KDTM-PT của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đối với bên liên quan và Nguyên đơn là Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Bài viết liên quan