Tin Tổng công ty

PVC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV PVN cùng đại diện các Ban chuyên môn PVN. Về phía PVC có Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc PVC cùng đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2018
Chủ tịc HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC.

Thay mặt ban lãnh đạo PVC, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của T ổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, thị trường tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến động, PVC còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách với đặc thù riêng đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của PVC. Đó là công tác tìm kiếm nguồn công việc mới trong ngành của Tổng công ty phải tuân theo các quy định của Luật đấu thầu. Là việc PVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại PVC trong giai đoạn 2018 -2019 và Tổng công ty sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại các đơn vị không nằm trong chuỗi các đơn vị nòng cốt của Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1182/TTg-ĐMDN.

Bên cạnh đó, PVC và các đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để triển khai thu xếp vốn cho các dự án. Nguồn việc làm của PVC ngày càng hạn hẹp. Công tác hồ sơ, nghiệm thu quyết toán chưa thực sự quyết liệt (giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu của các đơn vị chi phối tại thời điểm 31/12/2017 khoảng 3.438 tỷ đồng) dẫn tới tình trạng thiếu vốn cho hoạt động SXKD; công tác thoái vốn còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, nhất là các đơn vị bất động sản; công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, nhiều khoản nợ chéo giữa các đơn vị…

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2018
Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế trình bày kế hoạch SXKD của PVC trong năm 2018

Trong năm 2017, HĐQT PVC đã tập trung chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên chú trọng thực hiện 3 nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua; quyết liệt đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tại Công ty mẹ PVC và các đơn vị thành viên theo phương án tái cơ cấu đã được PVN phê duyệt; tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công nợ, bảo lãnh, tạm ứng.

Trong năm 2017, PVC có tổng doanh thu hơn 4.355 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 291,43 tỷ đồng (118% kế hoạch cả năm). Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên được từng bước cải thiện lên đến 9,85 triệu đồng/người/tháng.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2018
Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội

Năm 2018, PVC tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn về việc tìm kiếm nguồn công việc cũng như các rủi ro tiềm ẩn tiếp tục bộc lộ đã ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng kế hoạch SXKD của PVC. Trước khó khăn, PVC đã điều chỉnh kế hoạch trình đại hội cổ đông, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị SXKD 3.100 tỷ đồng, tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ ước khoảng 3.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 11,13 triệu đồng/người/tháng.

Thay mặt Ban lãnh đạo, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông 5 nhóm giải pháp trong thực hiện kế hoạch SXKD 2018. Cụ thể là các giải pháp về công tác tái cơ cấu, công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tài chính kế toán, công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các dự án/công trình, công tác đầu tư và công tác tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2018
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của PVC

Thay mặt lãnh đạo PVN, Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà PVC phải đối mặt trong suốt năm 2017. Hiện nay, PVC đang trong giai đoạn khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên đã, đang và sẽ phải tiếp tục gánh vác sứ mệnh thực hiện những nhiệm vụ mà các quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho Ban lãnh đạo.

Lãnh đạo Tập đoàn, Hội đồng Thành viên cũng như Ban Tổng giám đốc cũng có nhiều cuộc họp với lãnh đạo PVC để cùng nhau xử lý những vấn đề đã tồn tại rất nhiều năm trước, kể cả trong công tác cán bộ. Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ PVC duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh để PVC vượt qua giai đoạn khó khăn. Về chương trình tái cấu trúc của PVC, Tập đoàn cơ bản đồng ý với định hướng của HĐQT PVC đã trình, sẽ kiên quyết xử lý những doanh nghiệp yếu kém, các doanh nghiệp không có khả năng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung vào một số doanh nghiệp có đủ các điều kiện để có thể tham gia đấu thầu, đủ năng lực thực hiện các hợp đồng nếu trúng thầu.

Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng cam kết sẽ tiếp tục có những sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, đồng hành cùng với PVC thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch lãnh đạo PVC đã trình Tập đoàn. Đồng thời ông Nguyễn Hùng Dũng cũng mong muốn, tin tưởng các cổ đông sẽ tiếp tục có những sự ủng hộ bằng tinh thần, kinh nghiệm, những ý kiến trao đổi để lãnh đạo PVC có thể tiếp thu, ghi nhận để từng bước đưa PVC ra khỏi tình trạng khó khăn như hiện nay.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2018
Lễ ra mắt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát PVC

Thấu hiểu tình trạng và những khó khăn mà PVC phải đối mặt, các cổ đông tham dự Đại hội đã góp ý thẳng thắn, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của PVC. Với tinh thần minh bạch, rõ ràng mọi thông tin của doanh nghiệp cũng như đánh giá và nhìn nhận đúng thực trạng thị trường, những rủi ro tiềm ẩn trong từng dự án, Ban lãnh đạo PVC đã trả lời toàn bộ những vấn đề các cổ đông cũng như đại diện cổ đông nêu lên tại đại hội.

Đại hội cũng thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiễm thành viên độc lập HĐQT và thành viên – Trưởng Ban Kiểm soát PVC 2017 – 2020; Tờ trình về kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của PVC; tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty… Đại hội cũng đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Quốc Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị, ông Vũ Trọng Quốc Thịnh làm Trưởng Ban Kiểm soát PVC.


Bài viết liên quan