Tin Tổng công ty

PVC nỗ lực, kiên trì vượt qua khó khăn

Ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế cùng các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các tổ chức Chính trị của Tổng Công ty PVC.

pvc no luc kien tri vuot qua kho khan
Ông Nguyễn Đức Đạt, Phó Tổng giám đốc PVC báo cáo trước Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Đạt, Phó Tổng giám đốc PVC đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018, các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2018, PVC đã đạt kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị sản xuất kinh doanh hơn 1.227,47 tỉ đồng, đạt 78% kế hoạch 6 tháng và bằng 40% kế hoạch cả năm 2018. Doanh thu của toàn tổ hợp ước thực hiện 1.646,78 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch 6 tháng và bằng 43% kế hoạch năm. Kế hoạch đem về lợi nhuận (trước thuế) đạt 23,15 tỉ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 8,5 triệu đồng/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chỉ có Chi nhánh phía Bắc và 2 Ban Điều hành dự án là Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Ban điều hành các dự án phía Nam có hoạt động SXKD đem lại sản lượng và doanh thu cho Tổng công ty. Ngoại trừ PVC - Petroland hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm được Tổng công ty phê duyệt (PVC – Petroland đạt 154%) còn lại các đơn vị đều không hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng đề ra và đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đã đề ra ( PVC – Bình Sơn đạt 40%, ĐOBC đạt 55%, PVC-Đông Đô đạt 59%...) đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh Tổng Công ty.

Một số đơn vị PVC-MS, ĐOBC đã tích cực trong công tác tìm kiếm nguồn công việc mới. Trong 6 tháng đầu năm 2018, PVC-MS đã kí kết 5 hợp đồng mới với giá trị 73,31 tỷ đồng, ĐOBC kí kết 2 hợp đồng mới với giá trị 66,2 tỷ đồng. Công ty mẹ đã thực hiện kí kết 6 hợp đồng thầu phụ tại dư án NMNĐ Thái Bình II và tại dự án NMNĐ Sông Hậu I.

Về công tác xử lý, thu hồi công nợ được 96,27 tỷ đồng công nợ phải thu khó đòi, tương ứng 160% kế hoạch 6 tháng đầu năm, góp phần lớn vào lợi nhuận của Công ty mẹ và của Tổng công ty.

Với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo PVN, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế, Công ty mẹ và một số đơn vị đã quyết liệt thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý và các Phòng /Ban chuyên môn nhằm tiết giảm tối đa chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Công ty mẹ PVC đã sát nhập 7 Ban chuyên môn/Văn phòng xuống còn 4 Ban chuyên môn, giao Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực kiêm nhiệm chức danh Trưởng các Ban chuyên môn.

Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, toàn Tổng công ty đã tiết giảm được 10,14 tỷ đồng từ việc tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết trong quản lý, nguyên vật liệu, cải tiến hóa sản xuất…

pvc no luc kien tri vuot qua kho khan
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghi, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại và các nguyên nhân cần xử lý, khắc phục tại PVC và các đơn vị: “Một số đơn vị thành viên tiếp tục có kết quả SXKD thua lỗ 6 tháng đầu năm 2018 làm ảnh hưởng lớn đến SXKD của toàn Tổng công ty; tiến độ thi công tại một số các công trình, dự án còn chậm kế hoạch do thiếu hụt dòng tiền; giá trị khối lượng dở dang/công nợ phải thu tại các công trình của các đơn vị thành viên còn lớn (khoảng 2.631 tỷ đồng); công tác tiếp thị đấu thầu, ký hợp đồng với các dự án trong và ngoài ngành của PVC còn thấp và công tác thoái vốn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC đều thua lỗ/lỗ lũy kế lớn”.

Hội nghị cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của PVC trong 6 tháng cuối năm 2018. Đáng chú ý là tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động SXKD, công tác điều hành thi công, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án NMNĐ Thái Bình II, dự án NMNĐ Sông Hậu I, dự án Viện Dầu khí phía Nam – giai đoạn 2…, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị triển khai hoàn thành công tác thoái vốn tại các dự án, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh…

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng kêu gọi tập thể cán bộ công nhân viên PVC các Ban chuyên môn, Ban điều hành, chi nhánh và các đơn vị thành viên cần nhìn nhận, dám đối mặt với thách thức, lao động nỗ lực hết sức mình nhằm đưa PVC vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

 
Theo petrotimes.vn

Bài viết liên quan