Tin Tổng công ty

Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Công nghệ Năng lượng Sài Gòn và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) trúng gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt biến tần điều khiển các quạt khói tổ máy S2” của Nhà Máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Ngày 12/03/2024, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Công nghệ Năng lượng Sài Gòn và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phê duyệt trúng gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt biến tần điều khiển các quạt khói tổ máy S2” với trị giá gói thầu là 48.712.270.166 đồng. Sau khi được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phê duyệt, ngay trong ngày 12/03/2024 các bên đã tiến hành ký kết hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện hợp đồng là 280 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 

 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

 

Gói thầu trên thuộc tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trực thuộc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân quản lý và vận hành có công suất 1.244 MW (2 x 622 MW) tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

 

Bài viết liên quan