Xây dựng dân dụng

Văn phòng Viện dầu khí Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng Viện dầu khí Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội

268 lượt xem

• Giá trị thực hiện: 809.790.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 30/06/2010
• Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam
• Quy mô công trình: Cấp 1