Xây dựng công nghiệp

Trụ sở bộ nội vụ

Trụ sở bộ nội vụ

604 lượt xem

Trụ sở Văn phòng Bộ nội vụ Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
• Giá trị thực hiện: 393.058.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 22/12/2010
• Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Nội vụ
Quy mô công trình: Cấp 1