Xây dựng dân dụng

Tòa nhà Vinafood 1 Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tòa nhà Vinafood 1 Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1550 lượt xem

Tòa nhà Vinafood 1 Số 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Giá trị thực hiện: 135.746.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 30/06/2010
• Chủ đầu tư: Tổng CT Lương thực Miền Bắc
Quy mô công trình: Cấp 1