Xây dựng dân dụng

Rạp Kim Đồng Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Rạp Kim Đồng Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

418 lượt xem

Rạp Kim Đồng Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Giá trị thực hiện: 128.950.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành:
• Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quy mô công trình: Cấp 2