Tin Tập đoàn

Petrovietnam: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn

Tại Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” diễn ra ngày 17/3/2023, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có tham luận về vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp. Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes xin trích đăng tham luận.
 

Trải qua hơn 6 thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn/Petrovietnam) có bề dày lịch sử gắn liền những đổi thay của đất nước. Chính trong quá trình xây dựng và trưởng thành, cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động Dầu khí dần được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của những người đi tìm lửa và hình thành nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; được người dầu khí luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ khi thành lập đến trước năm 2008, việc định hình giá trị cốt lõi của văn hoá dầu khí chưa bài bản, chưa xác lập và ban hành các văn bản triển khai có tính hệ thống.

Petrovietnam: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thồng và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam trình bày tham luận tại Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”

Tại thời điểm đó, Ban xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được thành lập gồm các thành viên một số ban/văn phòng Tập đoàn, đại diện các tổ chức đoàn thể Tập đoàn, tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn, do chưa có kinh nghiệm nên hầu như lệ thuộc vào tư vấn trong triển khai. Kết quả là sản phẩm mà đơn vị tư vấn có được là những khái niệm rất chung về VHDN, những quy tắc ứng xử có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Các diễn đàn, toạ đàm được tổ chức để tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, áp dụng VHDN chủ yếu sa đà phân tính khái niệm, lấy dẫn chứng những mô hình, cách thức triển khai tại các tập đoàn lớn trên thế giới để đề xuất áp dụng tại Tập đoàn.

Nhận thấy cách thức triển khai, thực hiện chưa hiệu quả, Ban xây dựng VHDN Petrovietnam được kiện toàn do Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì đã tổ chức khảo sát, đánh giá, nghiên cứu, cập nhật việc xây dựng VHDN trong toàn Tập đoàn, nhằm tìm ra bản sắc văn hoá Petrovietnam. Câu hỏi “Văn hoá dầu khí là gì?” đang được làm sáng tỏ thì hàng loạt các biến cố xảy ra với Tập đoàn, các vụ khởi tố, điều tra, xét xử đến tận cuối năm 2017. Trong Tập đoàn, lúc này công tác ổn định tình hình tư tưởng của người lao động được Đảng uỷ Tập đoàn đặt lên hàng đầu, nhận thấy việc triển khai, thực hiện VHDN trong thời gian này sẽ không đạt hiệu quả, thậm trí phản tác dụng, câu chuyện về xây dựng VHDN tạm lắng.

Thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức (tinh giảm đầu mối) gắn với tinh giản biên chế đã được Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo triển khai. Tập đoàn đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối xuống còn 16 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng. Trong bối cảnh đó, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng văn hoá doanh nghiệp; xuất phát từ nhu cầu nội tại của Tập đoàn; ngày 01/10/2018, Tập đoàn đã quyết định thành lập thêm 01 Ban mới (Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp). Trên cơ sở nghiên cứu tham mưu của Ban TT&VHDN, ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 281-NQ/ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” (Nghị quyết 281). Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn được xây dựng công phu, chi tiết, chặt chẽ, có tính thực tiễn cao. Sau khi Nghị quyết được ban hành công tác triển khai, quán triệt thực hiện hết sức nghiêm túc, những giải pháp mà Nghị quyết 281 chỉ ra đã khắc phục được hầu hết những tồn tại, hạn chế trong triển khai xây dựng VHDN thời gian trước đây.

5054-kan-6887

Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp lần thứ I năm 2019

Để Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn vào cuộc sống, ngày 03/7/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn ban hành Kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết 281, trực tiếp chủ trì Hội nghị công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN) toàn Tập đoàn lần thứ I (vào tháng 7/2019). Tiếp đó, vào dịp kỷ niệm 58 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/2019), thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam (Đề án) và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV là Trưởng Ban, Tổng giám đốc là Phó ban thường trực với các thành viên đại diện tập thể lãnh đạo, các đoàn thể trong Tập đoàn, biểu thị sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trước nhiệm vụ quan trọng này. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đoàn thể đã ban hành hơn 50 văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 281.

Việc thực hiện đồng bộ Nghị quyết 281 còn được thể hiện trong việc đưa nội dung, nội hàm của Nghị quyết vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và triển khai đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện trong toàn Đảng bộ cũng như thảo luận, thông qua tại Đại hội. Triển khai nghiêm túc, sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”“tự soi, tự sửa”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đại hội tại các chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đóng góp, trao đổi thẳng thắn, làm sâu sắc hơn các nội dung của văn hoá Petrovietnam, nhất là trong công tác quản trị, điều hành, lao động sản xuất, học tập, tạo nên môi trường làm việc kết nối, minh bạch, chuyên nghiệp đề cao tính tuân thủ nhưng cũng đầy sáng tạo và nghĩa tình. Từ tác động của đại dịch Covid - 19, đến những những biến động địa chính trị, kinh tế, thị trường, sự xuất hiện của các xu hướng mới... biến động nhanh, khó lường, để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển, Tập đoàn đã xây dựng giải pháp ứng phó mà trọng tâm là xây dựng văn hoá “Quản trị biến động”, coi đây là phương thức mới trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam. Hằng năm, trên cơ sở Nghị quyết giao nhiệm vụ từ đầu năm với trọng tâm chỉ đạo xây dựng VHDN, cuối năm Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn gợi ý kiểm điểm về nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết 281 đối với các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể và người đứng đầu. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Ban Chỉ đạo đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam duy trì kiểm tra/giám sát việc thực hiện Nghị quyết 281 đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống, phát huy được tính sáng tạo, kinh nghiệm của cơ sở và khắc phục hạn chế trong thực hiện.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ VIII của Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam

Đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 281, Đảng uỷ Tập đoàn còn thành lập/kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo xử lý khủng hoảng truyền thông, Ban chỉ đạo/Tổ triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó bổ sung các nhiệm vụ xây dựng VHDN lồng ghép vào chương trình công tác của các Ban Chỉ đạo (tại Hội nghị đại biểu người lao động tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức ký cam kết và bổ sung chương mới trong thoả ước lao động tập thể, tổ chức ký mới hợp đồng lao động có nội dung quy định về VHDN với cán bộ công nhân viên. Các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp trong mọi hoạt động đưa văn hoá Petrovietnam thấm sâu trong nếp nghĩ, hành động của CBCNV, NLĐ.

Petrovietnam: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn

Petrovietnam tổ chức Hội nghị Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp lần thứ II - 2022

Ngày 18/8/2022, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 281, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết, ban hành Kết luận khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết và bổ sung thêm một số quan điểm, nhiệm vụ phù hợp với giai đoạn phát triển mới; đồng thời Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị về công tác truyền thông và VHDN lần thứ II- năm 2022 với sự tham dự của người đứng đầu các đơn vị. Sau hội nghị, đã ban hành thông báo Kết luận phân công nhiệm vụ chi tiết để các ban, đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn triển khai thực hiện. Cũng nói thêm rằng, qua 02 hội nghị toàn ngành về VHDN, Tập đoàn đã yêu cầu đồng chí Bí thư/chủ tịch, Tổng giám đốc tham dự, không cử thành phần khác dự thay; người đứng đầu trực tiếp trình bày báo cáo tham luận đã tạo nên sự nghiêm túc, thống ý chí, hành động trong toàn Tập đoàn.

Petrovietnam: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với chiến lược phát triển của Tập đoàn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận chứng nhận tôn vinh "Doanh nghiệp chuẩn văn hóa kinh doanh" năm 2021

Với những nỗ lực đã thực hiện, trong lần xét công nhận đầu tiên, căn cứ bộ tiêu chí của Hiệp hội phát triển văn hoá Việt Nam xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tập đoàn đã được tôn vinh là 1 trong số 10 "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2021; tiếp nối kết quả đạt được đã có 06 đơn vị (BSR, PVCFC, PVTrans, Khí Cà Mau, Biển Đông POC, PVPower) được công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh năm 2022 (chiếm 25% tổng số doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh cả nước)

Đến nay, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Tập đoàn, công tác xây dựng văn hoá Petrovietnam đã thay đổi tích cực và có chuyển biến rõ nét; Petrovietnam đã định hình được hệ giá trị cốt lõi, hoàn thiện cẩm nang văn hoá Dầu khí, ban hành Lược sử ngành Dầu khí Việt Nam, Sổ tay văn hoá Petrovietnam và Bộ nhận diện thương hiệu mới. Petrovietnam đã thống nhất nhận thức từ lãnh đạo đến người lao động về vai trò quyết định của VHDN đối với chiến lược phát triển; đã bước đầu định hình thói quen, hành vi ứng xử văn hoá trong cán bộ, nhân viên, người lao động. Trong đó, điểm nổi bật là “quản trị biến động” trong 3 năm qua đã trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam, tạo nên những thành tích ấn tượng, là động lực cho tăng trưởng, là bài học kinh nghiệm, là niềm tin lan toả để Petrovietnam phát triển bền vững. Ý thức xây dựng VHDN được nâng lên một bước, nhất là sau Hội nghị về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II -2022 đã giúp các đơn vị khẳng định quyết tâm cao trong việc triển khai, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện và đang trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp. Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, được cụ thể hoá thông qua việc xây dựng các thói quen như văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ; văn hóa đào tạo, tự cập nhật kiến thức. Sự vào cuộc đồng bộ của công tác truyền thông đã kịp thời khẳng định chủ trương đúng đắn, xuyên suốt trong công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Đảng bộ Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ những kết quả, thành công của công tác xây dựng văn hóa Petrovietnam trong những năm qua đã khẳng định nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình” giúp phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Giá trị thương hiệu của Petrovietnam hiện tại đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2021/năm 2021 gấp đôi so với năm 2019, duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Hình ảnh Petrovietnam đã phục hồi, lấy lại ấn tượng tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.

Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thành công của công tác xây dựng văn hóa Petrovietnam trong những năm qua đã khẳng định nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình” của người lao động Dầu khí và góp phần phục hồi thương hiệu Petrovietnam. Trong ảnh: Người lao động Dầu khí làm việc trên giàn khoan

Để đạt được một số kết quả trên, trong quá trình triển khai, xây dựng VHDN tại Petrovietnam, Đảng uỷ Tập đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Luôn coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc triển khai xây dựng VHDN, xem đây là yếu tố quyết định để việc triển khai và thực hiện đạt kết quả thực chất.

- Việc triển khai xây dựng văn hóa Petrovietnam đồng bộ từ Đảng uỷ Tập đoàn, Hội đồng thành viên đến ban lãnh đạo và các đoàn thể tạo sự thống nhất ý chí và hành động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ củng cố văn hóa nền tảng, hiệu quả với 7 thói quen của Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam một cách hệ thống, nghiêm túc với sự đồng thuận, quyết tâm cao từ cấp uỷ, lãnh đạo đến từng CBCNV, NLĐ.

- Định kỳ tổ chức, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ về các chủ đề liên quan đến công tác xây dựng VHDN, các buổi chia sẻ từ những chuyên gia, các đơn vị đã đạt được kết quả tốt trong việc triển khai thực hiện Đề án cho đội ngũ cán bộ làm VHDN tại các đơn vị.

- Truyền thông về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, con số cụ thể. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cho các đơn vị làm tốt, có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển VHDN.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tập thể để phổ biến nội dung xây dựng văn hóa Petrovietnam đến toàn thể CBCNV. Các đoàn thể coi đây là điều kiện, là môi trường để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức, đem lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích cho người lao động, để đời sống của người lao động phải được nâng cao khi triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Quan tâm, chỉ đạo, dành nguồn lực thích đáng bao gồm: con người, kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động để triển khai.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để kịp thời ứng phó và vượt qua những thách thức đòi hỏi công tác lãnh đạo xây dựng VHDN trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa Petrovietnam phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu mỗi người lao động trong toàn Tập đoàn có cuộc sống ngày một tốt hơn, hoạt động hiệu quả cao hơn, chung mục tiêu cùng Tập đoàn vươn tới tầm vóc lớn hơn, Đảng bộ Tập đoàn đang tập trung chỉ đạo các cấp uỷ/lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nhất quán, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng uỷ và Kế hoạch 3623/KH-DKVN ngày 03/7/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về công tác truyền thông và VHDN trên cơ sở bám sát Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hai là, tiếp tục thực hiện 09 nội dung của Kế hoạch số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn gắn với thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và một số chủ trương, nhiệm vụ khác của Đảng liên quan đến xây dựng con người mới.

Ba là, hoàn thành việc triển khai đồng bộ Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam; hoàn chỉnh, nhất quán giữa mục tiêu chiến lược, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Petrovietnam; chuẩn hoá và thống nhất văn hoá nền tảng Dầu khí, thương hiệu, hình ảnh, nhận diện và các giá trị văn hóa trong phạm vi toàn Tập đoàn. Xác định văn hoá đi trước, định hướng tạo đà cho tái tạo kinh doanh, thúc đẩy, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, đúng pháp luật; nâng cao vị thế và uy tín của Petrovietnam.

Bốn là, thống nhất nhận thức về vai trò của VHDN từ các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đến người lao động. Xác định VHDN là lực lượng sản xuất trực tiếp, thông qua nhận diện những khó khăn, thách thức, khơi gợi trách nhiệm trong mỗi cán bộ, người lao động, củng cố khát vọng, tìm kiếm cơ hội, nâng cao năng suất, hiệu suất, giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, thị phần tại mỗi doanh nghiệp dầu khí.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội phát huy tính sáng tạo và đề cao tính nêu gương của cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp (người có chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu.

Năm là, Các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể huy động nguồn lực, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự có năng lực để thực hiện; chỉ đạo lượng hoá được giá trị văn hoá (KPI văn hoá) gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh (KPI công việc) trong toàn Tập đoàn.

Bài viết liên quan