Xây dựng công nghiệp

Nhà máy đạm Phú Mỹ

Nhà máy đạm Phú Mỹ

614 lượt xem

Phạm vi công việc: Xây dựng

Tiến độ: 2002-2003

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ