Xây dựng dân dụng

Nhà làm việc Bộ máy điều hành xí nghiệp

Nhà làm việc Bộ máy điều hành xí nghiệp

311 lượt xem

• Giá trị thực hiện: 169.300.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 10/05/2010
• Chủ đầu tư: XNLD VietsovPetro
• Quy mô công trình: Cấp 1