Xây dựng công nghiệp

Nhà máy Sản xuất ống thép PVPIPE tại Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp

Nhà máy Sản xuất ống thép PVPIPE tại Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp

881 lượt xem

Phạm vi công việc: Xây dựng

Tiến độ: 2010-2011                         

Chủ đầu tư: PVGAS