Xây dựng công nghiệp

Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ

Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ

609 lượt xem

Phạm vi công việc: EPC (Liên danh với Alfa Laval - Delta )

Tiến độ: 2009-2011

Chủ đầu tư: Công ty CP Hoá dầu & nhiên liệu sinh học Dầu khí