Tin Tập đoàn

Năm 2023 sẽ là năm tiếp tục thắng lợi, thành công của Petrovietnam

(PetroTimes) - Ngày 10/1/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. PetroTimes trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn;

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Sau một buổi sáng làm việc hết sức tích cực và khẩn trương, Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe đại diện của các đơn vị thành viên trình bày tham luận với những nội dung phong phú, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với tinh thần thẳng thắn và khách quan, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn, đồng thời cũng nêu ra các cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch của từng đơn vị và của Tập đoàn trong năm 2023, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí,

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhận diện các khó khăn, thách thức cũng như cơ hội và thuận lợi để tập trung định hướng mọi mặt hoạt động của Petrovietnam với phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” của Chính phủ trong năm 2022. Đồng thời Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đã đề ra phương châm hành động của Petrovietnam trong năm 2022 với tinh thần chủ động, tích cực quản trị biến động. Trên cơ sở đó, Tập đoàn đã ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo toàn bộ máy tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Qua một năm đầy biến động, khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng phi thường, cán bộ công nhân viên và người lao động (CBCNV-NLĐ) của Tập đoàn đã đạt được những kết quả ấn tượng, đáng ghi nhận với những chỉ tiêu quan trọng được đề cập đầy đủ trong Báo cáo do đồng chí Tổng Giám đốc trình bày. Những kết quả này cũng đã được cấp trên ghi nhận, khen ngợi, đánh giá cao tại Hội nghị tổng kết của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương vừa qua.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Năm 2023 sẽ là năm tiếp tục thắng lợi, thành công của Petrovietnam
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị.

Tại đây, tôi muốn nhấn mạnh một số thách thức, tồn tại mà trong năm 2023 và thời gian tới toàn Tập đoàn chúng ta cần tập trung nguồn lực để khắc phục, vượt qua.

Đầu tiên, đó là hệ số bù trữ lượng dầu khí vẫn còn thấp, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bền vững của lĩnh vực then chốt, thiết yếu của Tập đoàn - lĩnh vực khai thác dầu khí. Năm 2022 đạt 0,87 lần (cao hơn so với các năm trước) tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo được mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn trong những năm tới.

Yếu tố thứ hai, là xu thế chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga – Ukraine sẽ tác động mạnh mẽ tới các hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới.

Thứ ba, công tác đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước nói chung và Petrovietnam nói riêng vẫn là điểm nghẽn, cần phải có đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Các dự án trọng điểm về Dầu khí, dự án điện cấp bách như: Chuỗi dự án khí - điện Lô B, Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh, NMNĐ Long Phú 1, Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, cần có giải pháp tháo gỡ của cấp thẩm quyền.

Cùng với các khó khăn đối với Tập đoàn đã nêu, trên phạm vi toàn cầu và quốc gia, năm 2023 vẫn là năm với nhiều khó khăn, thách do các cuộc xung đột, căng thẳng địa chính trị - kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, dịch bệnh Covid-19 chưa chấm dứt, diễn biến khó lường; trong nước, lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn đang duy trì ở mức cao…

Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu tổng quát năm 2023 là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và dịch bệnh mới phát sinh. Trong bối cảnh đó, với kim chỉ nam là định hướng mục tiêu vĩ mô của Quốc hội, Chính phủ, với các bài học kinh nghiệm lớn có được từ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, đó là Đoàn kết - Kỷ cương, Chủ động – Tích cực, Đổi mới – Sáng tạo, Tập đoàn chúng ta cần triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Theo đó, tôi đề nghị toàn thể lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị và CBCNV-NLĐ toàn ngành tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, phải đảm bảo việc xây dựng, phát triển và hoạt động của Tập đoàn, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Toàn Tập đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương mới của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách năng lượng, chuyển dịch năng lượng/Biến đổi khí hậu....; rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với bối cảnh và tình hình mới; xây dựng và tiếp tục báo cáo với các Bộ/ngành để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhóm giải pháp nhắm thực hiện thắng lợi Chiến lược sau khi được Cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời đôn đốc, bám sát cấp thẩm quyền để kịp thời báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thứ hai, chúng ta cần tăng cường đoàn kết nội bộ, đồng thuận, thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thực sự phát huy đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, chú trọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động Dầu khí; củng cố và xây dựng bộ máy toàn Tập đoàn tinh gọn; chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Petrovietnam; tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt và hiệu quả công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm phát huy và tối ưu hóa nguồn lực nhân sự.

Thứ ba, là xây dựng chương trình, tổ chức triển khai Luật Dầu khí sửa đổi đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị của Tập đoàn áp dụng ngay khi luật có hiệu lực; tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí phù hợp với đặc thù, quy mô/vai trò của Tập đoàn; tiếp tục chỉ đạo đôn đốc rà soát, hoàn thành hệ thống Quy chế/quy định nội bộ chuẩn mực tại Công ty mẹ - Petrovietnam.

Thứ tư, đó là tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ trên 5 lĩnh vực chính gồm: (1) Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (cả trong và ngoài nước); (2) Công nghiệp khí; (3) Công nghiệp điện; (4) Chế biến dầu khí và (5) Dịch vụ dầu khí trên cơ sở tổ chức triển khai thành công và hiệu quả các Nhóm giải pháp về Quản trị và quản lý doanh nghiệp; Nhóm giải pháp về tài chính; Nhóm giải pháp về đầu tư; Nhóm giải pháp về thị trường; Nhóm giải pháp về khoa học, công nghệ, đào tạo. Đặc biệt chú trọng xây dựng, đề xuất phê duyệt để triển khai các giải pháp đột phá và quyết tâm nỗ lực tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại dự án Long Phú 1, các dự án nhiên liệu sinh học, các đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt...

Nhiệm vụ quan trọng thứ năm, đó là đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị triển khai thực hiện và khởi công các dự án trọng điểm như Chuỗi Dự án điện khí Dự lô B, Dự án Nhơn trạch 3, 4, Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Nghiên cứu, triển khai phương án nhận chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) theo đúng quy định pháp luật nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của Petrovietnam trong chuỗi sản xuất và cung ứng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 114/TB-VPCP ngày 29/9/2022.

Và cuối cùng, là tiếp tục triển khai xây dựng Văn hoá Petrovietnam trên nền tảng các giá trị văn hoá Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình. Tập thể lãnh đạo và CBCNV-NLĐ trong toàn Tập đoàn phải quán triệt, quyết tâm củng cố, xây dựng thành công Văn hóa Petrovietnam đậm truyền thống vượt khó, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đảm bảo thực chất và hiệu quả.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và các đoàn thể, tổ chức liên quan triển khai tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt quan tâm đến những những công trình trọng điểm về Dầu khí, những đơn vị, dự án khó khăn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Năm 2023 sẽ là năm tiếp tục thắng lợi, thành công của Petrovietnam
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị Tổng kết đã khẳng định và ghi nhận năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn và thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các Bộ/Ban/ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự quyết tâm và tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn Tập đoàn, chúng ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, một số chỉ tiêu đạt mức kỷ lục của Tập đoàn từ trước đến nay.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên lao động Dầu khí đã nỗ lực, cố gắng, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo cho kết quả hôm nay. Sau Hội nghị này, Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc sẽ kịp thời ban hành Nghị quyết, Chương trình Kế hoạch hành động để thực hiện thành công các nhiệm vụ SXKD, đầu tư xây dựng của năm 2023, làm cơ sở để tất cả các đơn vị chúng ta triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu của năm. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để khẩn trương thực hiện nhiệm vụ.

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất, ý chí quyết tâm vươn lên của toàn bộ gần 60.000 CBCNV và người lao động Dầu khí, năm 2023 sẽ là năm tiếp tục thắng lợi, thành công của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Dầu khí tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần và truyền thống những Người đi tìm lửa, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Nhân dịp năm mới 2023 và xuân Quý Mão sắp tới, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc tới toàn thể các đồng chí cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn cùng gia đình Năm mới đoàn kết, sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bài viết liên quan