Xây dựng dân dụng

Khu nhà nhà ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Khu nhà nhà ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ

263 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 41.715.000.000 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 26/02/2007
•    Chủ đầu tư: Ban XD Nhà máy Đạm Phú Mỹ
•    Quy mô công trình: Cấp 2