Xây dựng dân dụng

Khu nhà điều hành và nhà ở công vụ BQLDA Khí-Điện-Đạm Cà Mau

Khu nhà điều hành và nhà ở công vụ BQLDA Khí-Điện-Đạm Cà Mau

411 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 277.043.000.000 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 15/02/2009
•    Chủ đầu tư: BQLDA Khí-Điện-Đạm Cà Mau
Quy mô công trình: Cấp 1