Xây dựng dân dụng

Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu

Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu

335 lượt xem

• Giá trị thực hiện: 280.017.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 25/06/2009
• Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
• Quy mô công trình: Cấp 1