Xây dựng dân dụng

Khách sạn Dầu khí Phương Đông

Khách sạn Dầu khí Phương Đông

305 lượt xem

• Giá trị thực hiện: 80.661.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 18/11/2008
• Chủ đầu tư: CT Cổ phần Du lịch DK Phương Đông
• Quy mô công trình: Cấp 1