Xây dựng dân dụng

Khách sạn Dầu khí Thái Bình

Khách sạn Dầu khí Thái Bình

1157 lượt xem

• Giá trị thực hiện: 387.410.000.000 VNĐ
• Thời gian hoàn thành: 31/12/2010
• Chủ đầu tư: Tổng CT Thăm dò Khai thác DK
Quy mô công trình: Cấp 1