Giao thông

Đường ven Biển Vũng Tàu

Đường ven Biển Vũng Tàu

427 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 29.527.000.000 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 06/04/2006
•    Chủ đầu tư: BQLDA Giao thông Vận tải
•    Quy mô công trình: Cấp 2