Giao thông

Đường vào Kho cảng Thị Vải

Đường vào Kho cảng Thị Vải

242 lượt xem

•    Giá trị thực hiện: 12.030.000.000 VNĐ
•    Thời gian hoàn thành: 26/04/2010
•    Chủ đầu tư: C.ty Chế biến Khí Vũng Tàu
•    Quy mô công trình: Cấp 2
•    Xây dựng đường số 9