Tin Tập đoàn

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Sáng ngày 8/7, tại TP Vũng Tàu, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024 tại khu vực Vũng Tàu.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên doanh Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Sỹ Quyết Tâm - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam; cùng sự tham gia của 119 đồng chí học viên đến từ 14 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn công bố quyết định mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn công bố quyết định mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đảng của Đảng ủy Tập đoàn nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Các đồng chí đảng viên mới đều có trách nhiệm phải học tập qua lớp bồi dưỡng này và trải qua thời gian dự bị 12 tháng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của người đảng viên để cấp ủy các cấp chính thức xem xét chuyển đảng viên.

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy lưu ý, các học viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện; thực hiện đúng nội quy, nề nếp của lớp học. Bên cạnh đó, các đồng chí học viên cũng cần tìm đọc thêm tài liệu để trau dồi kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với vị trí hiện nay của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình 7 ngày học tập, các học viên cần gắn lý luận với thực tiễn công tác, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động tự giác trong học tập theo sự gợi mở, định hướng của báo cáo viên và giảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Quang cảnh chung của lớp học.

Các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là những nội dung rất quan trọng, mỗi đồng chí đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Giảng viên Nguyễn Sỹ Quyết Tâm truyền đạt đến các học viên nội dung Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Lớp học diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 14/7, các nội dung chính sẽ được truyền tải đến các học viên bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn, xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực Vũng Tàu

Các học viên tham dự lớp học lắng nghe và nghiên cứu tài liệu tại lớp học.

Sau các nội dung chính được truyền tải và thảo luận, các học viên sẽ tham gia chương trình giáo dục truyền thống tại Khu nhà lưu niệm và công viên tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo pvn.vn

Bài viết liên quan